Solelskolan utbildar för framtiden

  • Nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle är utbildning och den bygger i sin tur på förtroende. Inte bara för utbildaren utan även mellan deltagarna. Jag är oerhört stolt över Solelskolans elever. Vi har utvecklats tillsammans.

    Johann Andersson

    Utbildningsansvarig, Solkompaniet